Pirmdiena, 20.01.2020, 20:21
Sveicināti Viesis

Gulbenes novada invalīdu biedrība

Vides pieejamība

 
 Uzbrauktuves
 
 Būvniecības likums nosaka pieejamas vides nepieciešamību būvēs. Lai nodrošinātu būvniecības likuma izpildi, būvnormatīvos ir noteiktas prasības projektējot sabiedrībai pieejamas dzīvojamās vai publiskas lietošanas ēkas un būves, kā arī ielas, laukumus un citas publiskas lietošanas teritorijas, paredzēt iespēju cilvēkiem ar invaliditāti ērti iekļūt, pārvietoties un komfortabli uzturēties tajās, kā arī patstāvīgi izmantot minētos objektus atbilstoši to projektētajai funkcijai. Cilvēku ar invaliditāti pārvietošanos, sevišķi, ja tas notiek ar ratiņkrēslu, nodrošina gabarītu un ergonomisko datu ievērošana būvprojektos, kā arī horizontālo un vertikālo komunikāciju perfekts risinājums, ievērojot cilvēku ar invaliditāti pārvietošanās prasības.
Šis standarts nosaka minimālās prasības uzbrauktuvēm, lai nodrošinātu vides pieejamības prasību izpildi un, veidojot pieejamu vidi, radītu vienlīdzīgas iespējas ikvienam sabiedrības loceklim.
 

 
1. Darbības lauks
 
1.1.Standartu pielieto būvniecības procesa laikā: sagatavojot izejmateriālus būvprojektēšanas uzsākšanai, izstrādājot jaunbūvju, rekonstrukcijas vai renovācijas projektus, kā arī veicot būvdarbus. 1.2.Standarts lietojams projektējot atklātas un segtas uzbrauktuves gan ārtelpā, gan iekštelpās.
2. Uzdevumi un pamatprincipi
 
2.1. Standarta uzdevums ir noteikt minimālos konstrukciju gabarītus, palīgiekārtu palīgierīču un marķējuma izvietojumu un veicamos pasākumus telpās un ārpus tām, cilvēku ar invaliditāti īpašo vajadzību ievērošanai projektējot un iekārtojot uzbrauktuves.
2.2. Veidojot pieejamu vidi tiek radītas vienlīdzīgas iespējas ikvienam sabiedrības loceklim izmantot savas tiesības dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un saņemt nepieciešamos pakalpojumus.
2.3. Pamatprincipi:
   2.3.1. katra indivīda patstāvīgas pārvietošanās iespējamība;
   2.3.2. piekļūšanas vajadzīgajam objektam nodrošināšana;
   2.3.3. elementāro ērtību nodrošināšana;
   2.3.4. iespēja patstāvīgi bez citu palīdzības lietot pārvietošanās mērķiem paredzētās uzbrauktuves.
 
3. Prasības
 
3.1. Uzbrauktuvju slīpums nevar pārsniegt:
   3.1.1. ārējām uzbrauktuvēm - 1:12 vai 8% (1. zīmējums),
   3.1.2. segtām un iekštelpu uzbrauktuvēm - 1:20 vai 5% (1. zīmējums).
3.2. Brīvajam augstumam virs uzbrauktuves jābūt ne mazākam par 2,4 m
3.3. Uzbrauktuvju virsmas segumam jābūt veidotam no cieta, neslīdoša materiāla. Kāpuma/krituma sākumam un beigām jābūt iezīmētām ar kontrastējošu krāsu.
3.4. Vietās, kur uzbrauktuves ir pakļautas laika apstākļiem, ir jānodrošina lietus ūdeņu novadīšana un sniega novākšana.
3.5. Uzbrauktuves minimālais platums ir 1,20 m, tai jābūt aprīkotai ar apmalēm visā to garumā.
3.6. Divvirzienu kustības uzbrauktuves platumam jābūt vismaz 1,80 m.
3.7. Uzbrauktuves platums jāveido 1,30 – 1,40 m, ja ar ratiņkrēsliem izmanto vienu kustības joslu, bet otra josla nepieciešama kustībai bez ratiņkrēsla.
3.8. Minimālais apmales augstums ir 150 mm. (2. zīmējums).
3.9. Uzbrauktuves sākumā un beigās ir jānodrošina manevrēšanas laukums 1500 mm diametrā.
3.10. Uzbrauktuves visā to garumā aprīkojamas ar margām ar rokturiem divos augstumos 700 un 900 mm augstumā, rokturi abos uzbrauktuvju galos savstarpēji savienojami (3.zīmējums).
3.11. Margām jābūt par 300 mm garākām par pašu uzbrauktuvi, abos tās galos.
3.12. Iekštelpu uzbrauktuves līdz 3,0 m garumam var būt bez margām.
3.13. Uzbrauktuvēm, kuru garums pārsniedz 10 m, jāizveido vismaz viens starplaukums, bet ne retāk, kā ik pēc 6 m.
3.14. Starplaukuma minimālais garums ir 1,2 m, ja šajās vietās uzbrauktuve maina virzienu, starplaukuma garums nedrīkst būt mazāks par 1,5 m (2.zīmējums).
3.15. Ja uzbrauktuve sastāv no dažāda slīpuma posmiem, tad horizontālie starplaukumi jāizvieto pēc katra slīpā posma (4.zīmējums).
 

4. Zīmējumi
 

1. zīmējums
 
 
 
2. zīmējums
 
 
 
 
 
 
3. zīmējums
 
 
4.zīmējums
 
 
 
 


Ieejas forma

Meklēšana
Biedrības draugi
 • Apeirons
 • Sustento
 • Statistika

  Kopā Online: 1
  Viesi: 1
  Lietotāji: 0
  Birkas
  Palīglīdzekļi Teātris Raksti Darbs un bizness Tiesības Likumi un noteikumi Realizētie projekti Nodarbības Atlaides Skaidrojumi Dāvinājumi Sporta pasākumi Tikšanās Pasākumi Sapulce Astma Talka Nodarbinātība Sporta spēles Noderīgi Balva Ziemassvētki Rehabilitācija video Semināri Pasaākumi Talkas 20 gadi zole Sports ekskursija LT 'Ābolītis novuss Uno bioptrons dambrete pasakums kartiņas sveces ballīte darbnīcas viesi tirdzins es DCH makšķerēšana uno+zole Ekskursija Rokdarbi Floristika Kskursija


  on-line.lv

  Copyright MyCorp © 2020 | Vietnes darbību nodrošina uCoz sistēma